Tilmelding

til

DANSK JAGTHUNDE DERBY

Ejeren og føreren af en tilmeldt hund – dansk eller udenlandsk – der tilhører racerne: Pointer – Engelsk Setter – Irsk Setter – Gordon Setter og Breton, skal være medlem af den specialklub, som hunden racemæssigt tilhører – i Danmark eller i udlandet.
Hunden skal tillige være registreret i Dansk Hundestambog i DKK eller tilsvarende FCI-anerkendt stambog.

Prøven er åben for hunde, der i det kalenderår, hvor prøven afholdes, højst er fyldt to år. Ønskes en hund tilmeldt prøven i det år, hvor den fylder et år, skal bindende tilmelding være Derby­udvalget i hænde senest den 1. februar samme år, for at hunden kan deltage i prøven i marts samme år. En hund kan kun deltage én gang på Dansk Jagthund Derby.

Tilmelding til prøven sker på tilmeldingsblanketter, der kan rekvireres på Derbyudvalgets kontor – eller nederst på denne side som Word dokument ! BEMÆRK … der er to forskellige tilmeldingsblanketter til hhv. 1. rate & 2. rate ! Tilmeldingsgebyret, hvis størrelse fastsættes af Derbyudvalget, betales i to rater.

Tilmelding og betaling af 1. rate skal ske, inden hunden er fyldt tolv måneder.

For at være startberettiget til årets prøve, skal 2. rate betales senest den 25. februar ved endelig tilmelding til deltagelse
i lodtrækning til årets Dansk Jagthunde Derby. Sammen med betalingen af 2. rate indsendes endelig tilmeldingsblanket, jf. § 5, stk. 4, i Prøveregler

Praktisk tilmeldning og betaling

1. RATE

Frist inden hunden er fyldt 1 år eller
1. februar hvis hunden deltager det år den fylde 1 år.
1. rate 350,00 kr. - 400,00 for udenlandske deltagere (pga. gebyrer)

Hvis du ikke har adgang til internettet – kan du kontakte Derbyudvalget telefonisk og rekvirer postgiro tilmeldingsblanket og betal så denne på posthuset.

Danske betalinger postgiro konto nr.: Reg. 1551 konto 0003029220
Udenlandske betalinger: IBAN: DK69 3000 0003 0292 20 SWIFT-BIC: DABADKKK

"HENT" TILMELDINGSBLANKET - ved at klikke på knap.
EFTER DOWNLOAD - kan du finde dokumentet i dine downloads.
  1. Åbn tilmeldingsblanketten herover og udfyld den
  2. Gem den herefter på din egen computer med hundens fulde stambogsnummer som fil-navn.
  3. Send derefter tilmeldingsblanketten som vedhæftet fil til email: danskjagthundederby@gmail.com

(I egen interesse kan du anmode om “kvittering for læsning” under FUNKTIONER, når du sender e-mailen)

Netbank: Postgiro konto nr.: Reg. 1551 konto 0003029220
(husk at mærke betalingen med hundens stambogsnummer (fil navnet))

(Din netbank kvittering / udskrift er dokumentation for betaling…. ved tvivl …)

Praktisk tilmeldning og betaling

2. RATE

Frist 25. februar samme år.
2. rate 200,00 kr. - 250,00 for udenlandske deltagere (pga. gebyrer)*

Hvis du ikke har adgang til internettet – kan du kontakte Derbyudvalget telefonisk og rekvirer postgiro tilmeldingsblanket og betal så denne på posthuset.

Danske betalinger postgiro konto nr.: Reg. 1551 konto 0003029220
Udenlandske betalinger * : IBAN: DK69 3000 0003 0292 20 SWIFT-BIC: DABADKKK

"HENT" TILMELDINGSBLANKET - ved at klikke på knap.
EFTER DOWNLOAD - kan du finde dokumentet i dine downloads.
  1. Åbn tilmeldingsblanketten herover og udfyld den, benyt venligst 2. rate tilmeldingsblanket
  2. Gem den herefter på din egen computer med hundens fulde stambogsnummer som fil-navn.
  3. Send derefter tilmeldingsblanketten som vedhæftet fil til email: danskjagthundederby@gmail.com

(I egen interesse kan du anmode om “kvittering for læsning” under FUNKTIONER, når du sender e-mailen)

Netbank: Postgiro konto nr.: Reg. 1551 konto 0003029220
(husk at mærke betalingen med hundens stambogsnummer (fil navnet))

(Din netbank kvittering / udskrift er dokumentation for betaling…. ved tvivl …)