Historie

Af Finn Møller Jørgensen

DANSK JAGTHUNDE DERBY

Da Dansk Pointer Klub i 1928 havde bestået i 10 år, besluttede man at markere dette jubilæum ved at indføre en ny prøve 
om efteråret for unge hunde under 2 år – Dansk Pointer Derby. Det første derby blev vundet af skovfoged Rasmussen med 
Tom af Boslunde. Det efterfølgende år vandt Søbakkens Hans og i 1930 og 1931 Gyllerups Shot.

Efter at være indtrådt i E.S.K.’s bestyrelse i 1928 begyndte V. Stilling-Andersen at arbejde for et Dansk Jagthunde Derby, 
som var hans hjerte­barn. Det lykkedes også at skabe interesse for tanken hos de øvrige 4 specialklubber, men 
Stilling-Andersens forslag gik imidlertid ikke igennem i første omgang, idet formanden for Dansk Pointer Klub viceskole-
inspektør  LP. Olsen uventet gik imod forslaget – vist nok imod sin bestyrelses ønske.
Ved en efterfølgende forhandling med hver enkelt af Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmedlemmer lykkedes det senere at 
finde tilslutning, og efter et stiftende møde den 25. juli 1932 kunne man meddele, at det i 11. time var lykkedes 
de fire specialklubber at blive enige om hovedlinierne ved oprettelsen af et Dansk Jagthunde Derby. 
Efter mange og brydsomme forhandlinger enedes man senere om vedtægterne, love og prøveregler 
og kunne herefter udskrive det første Derby.Raterne blev fastlagt:

1. rate inden hunden er fyldt 1/2 år 5,00 kr.
2. rate inden hunden er fyldt 1. år 10,00 kr.
3. rate ved starten 20,00 kr.
I alt 35,00 kr.

Det første derby blev afholdt på Gaunø den 15. september 1932 og var en stor succes, og de kommende år strømmede
 anmeldelserne ind til de kommende års derbies. 
Siden har derbyet været betragtet som årets største begivenhed indenfor jagthundesporten.
Der var tilmeldt det første derby i alt 28 hunde (16 P, 8 ES, 4 IS, 2 GS), men der mødte kun 11 hunde til start.

Det relative høje anmeldelsesgebyr skulle for­hindre, at ikke kvalificerede hunde mødte frem. 
Det skulle være det bedste materiale inden for racerne der mødte. 
Til gengæld var der høje pengepræmier til vinderne.