Dansk Jagthunde Derby 2020 program

Author picture

Hermed foreløbig program for Dansk Jagthunde Derby 2020 for hunde, som har deltaget i lodtrækningen til startrækkefølgen på årets derby.

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget endelig stilling til, om derbyfestmiddagen afholdes. Nærmere besked desangående vil blive bekendtgjort på hjemmesiden og Facebook.

Dansk Jagthunde Derby afholdes fredag den 11. og lørdag den 12. september i Nordjylland.

Standkvarter: Fårup Skovhus, Saltum Strandvej 63, 9493 Saltum

Prøveledere: Jes Krag og Asger Stein.

Følgende dommere er inviteret til indledende heat: Anton Dahl, Svend Aage Vad, Mogens Vestergaard, Poul Erik Dahl, Poul Aagård og Hans Peter Clausen.

  1. heat og matchning dømmes af :Anton Dahl (ordf.), Svend Aage Vad og Mogens Vestergaard.

Derbyprogrammet er som følger:

Fredag den 11. september
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00. Opråb og sammensætning af de enkelte hold til indledende heat.
Morgenkaffe serveres fra kl. 7.00
Frokost i terrænet.

Lørdag den 12. september:
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00
Morgenkaffe serveres fra kl. 7.00
Frokost i terrænet.

Der henstilles til, at alle møder præcist til opråb. Ikke fremmødte hunde kan ikke deltage ved senere fremmøde.

For at hunden er startberettiget, skal 2. og sidste rate være indbetalt til derbyudvalgets sekretariat senest mandag den 21. februar. Tilmelding og betaling af 2. og sidste rate foretages elektronisk ved at gå ind på Derbyudvalgets hjemmeside www.jagthundederby.dk under ”tilmelding”.

Derbyudvalget anmoder om, at evt. afbud til årets Derby meddeles sekretæren hurtigst muligt, da undladelse af dette kan have indvirkning på sammensætning af holdenes størrelse.

Bestilling af værelser foretages ved direkte henvendelse til Fårup Skovhus, Saltum Strandvej 63, 9493 Saltum 

Tlf. 9888 1145

For Derbyudvalget: Asger Stein, Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550 Slangerup. Tlf. 4033 1037.

Dansk Jagthunde Derby er sponsoreret af Prof. Dog