Dansk Jagthunde Derby 2024

Author picture

Dansk Jagthunde Derby afholdes onsdag den 27. og torsdag den 28. marts på Fyn. Standkvarter: Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 64473880
Prøveledere: Anders Varming og Asger Stein.
Følgende dommere er inviteret til indledende heat: Poul Aagaard. John Bak, Claus Raahauge,
Anders Varming, Erik Winkler og Lars Nielsen.
2. heat og matchning dømmes af: Poul Aagaard (Ordf.) John Bak og Claus Raahauge.
Derbyprogrammet er som følger:

Onsdag den 27. marts: Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00. Opråb og sammensætning af de enkelte hold til
indledende heat. Morgenkaffe serveres fra kl. 7.00 Frokost i terrænet.

Torsdag den 28. marts: Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00 Morgenkaffe serveres fra kl. 7.00 Frokost i terrænet.

Der henstilles til, at alle møder præcist til opråb. Ikke fremmødte hunde kan ikke deltage ved senere
fremmøde.
For at hunden er startberettiget, skal 2. og sidste rate være indbetalt til derbyudvalgets sekretariat
senest den 25. februar.

Tilmelding og betaling af 2. og sidste rate foretages elektronisk ved at gå ind på Derbyudvalgets hjemmeside www.jagthundederby.dk under ”tilmelding”. Derbyudvalget anmoder om, at evt. afbud til årets Derby meddeles sekretæren hurtigst muligt, da undladelse af dette kan have indvirkning på sammensætning af holdenes størrelse.

Derbymiddag onsdag den 27. marts kl. 19.00.

3-retters menu samt te og kaffe.

Pris pr. person kr. 395.-

Madpakker a kr. 75.-.

Derbymiddag og madpakker skal bestilles på tilmeldingsblanketten eller hos sekretæren.

Bestilling af fortæring er bindende. Bestilling af værelser foretages ved direkte henvendelse til Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30,
5492 Vissenbjerg. Tlf. 45 64473880.

For Derbyudvalget: Asger Stein, Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550 Slangerup. Tlf. 40331037.

Hovedsponsor Prof. Dog
Dansk Jagthunde Derby er sponsoreret af Prof. Dog