Dansk Jagthunde Derby 2021

Dansk Jagthunde Derby for de 5 engelske stående fuglehunde
Author picture

Dansk Jagthunde Derby afvikles som planlagt i dagene 12. og 13. marts i Sønderjylland.

På grund af covid-19 og regeringens restriktioner bliver det i en anden udgave end tidligere afviklede derbyer. Dette naturligvis uden tilskuere, men præmieoverrækkelsen vil blive filmet og lagt ud på Facebook og Derbyudvalgets hjemmeside.
Med nye tiltag og restriktioner fra regeringen side, som ikke muliggør at afholde derbyet som planlagt i marts, kan arrangementet eventuelt flyttes til 9. og 10. april samme sted.

Årets deltagere bliver på indledende heat delt ud på små hold for at overholde forsamlingsforbuddet,
2. heat afvikles med to hold, hvorefter de to dommere udtager de hunde, som overgår til matchningen på nærmere angivet adresse og terræn.

Derfor er det tvingende nødvendigt at afmelde hunde, som bliver trukket for deltagelse i derbyet hurtigst muligt, da det har stor betydning for antallet og sammensætningen af de enkelte hold.

Sammensætningen af de enkelte hold bliver lagt ud på Derbyudvalgets hjemmeside og Facebook med mødested, tid og nærmere adresse.

Derbyudvalget opfordrer alle deltagerne til løbende at følge nyeste meddelelser og instruktioner på hjemmesiden samt Facebook i dagene forud for derbyet.

Dansk Jagthunde Derby afholdes fredag den 12. og lørdag den 13. marts i Sønderjylland.

Prøveledere:  Anton Dahl og Asger Stein.

Følgende dommere er inviteret til indledende heat:

Flemming Fuglede Jørgensen,
Poul Vestervang Ambirk,
Flemming Sørensen,
Poul Aagaard,
Sv, Aage Vad,
Poul Erik Dahl,
Claus Raahauge og
Joakim Skovgård.

2. heat og matchning dømmes af: Flemming Fuglede Jørgensen (ordf.) og Flemming Sørensen.

Derbyprogrammet er som følger:

Fredag den 12. marts
Mødested og tid: Alle hold mødes kl. 8,00 til opråb på senere angivet adresse i terrænet.
Frokost i terrænet.

Lørdag den 13. marts
Mødested og tid: Hunde, der er overført til 2. heat, opdeles i to hold. Opråb kl. 8.00 på senere angivet adresse i terrænet.
Frokost i terrænet
Hunde, der går videre til matchning, møder efter frokost på senere angivet adresse i terrænet

Der henstilles til, at alle møder præcist til opråb. Ikke fremmødte hunde kan ikke deltage ved senere fremmøde.
For at hunden er startberettiget, skal 2. og sidste rate være indbetalt til derbyudvalgets sekretariat senest torsdag den 25. februar.
Tilmelding og betaling af 2. og sidste rate foretages elektronisk ved at gå ind på Derbyudvalgets hjemmeside jagthundederby.dk under ”tilmelding”.

Derbyudvalget anmoder om, at evt. afbud til årets Derby meddeles sekretæren hurtigst muligt, da undladelse af dette kan have indvirkning på sammensætning af holdenes størrelse.

Bestilling af værelser foretages ved direkte henvendelse til Vejen Idrætscenter
og Danhostel, Petersmindevej 1, 6600 Vejen. Tlf. 7536 0500.

For Derbyudvalget
Asger Stein
Ved Gadekæret 21,
Hørup, 3550 Slangerup.
Tlf. 4033 1037.

Dansk Jagthunde Derby er sponsoreret af Prof. Dog

Hovedsponsor Prof. Dog