Tilmelding til Dansk Jagthunde Derby

Ejeren og føreren af en tilmeldt hund – dansk eller udenlandsk – der tilhører racerne: 
Pointer – Engelsk Setter – Irsk Setter – Gordon Setter og Breton, skal være medlem af den specialklub, 
som hunden racemæssigt tilhører – i Danmark eller i udlandet. 
Hunden skal tillige være registreret i Dansk Hundestambog i DKK eller tilsvarende FCI-anerkendt stambog.

Prøven er åben for hunde, der i det kalenderår, hvor prøven afholdes, højst er fyldt to år. 
Ønskes en hund tilmeldt prøven i det år, hvor den fylder et år, skal bindende tilmelding være Derby­udvalget i 
hænde senest den 1. februar samme år, for at hunden kan deltage i prøven i marts samme år. 
En hund kan kun deltage én gang på Dansk Jagthund Derby.

Tilmelding til prøven sker på tilmeldingsblanketter, der kan rekvireres på Derbyudvalgets kontor -
eller nederst på denne side som Word dokument ! 
BEMÆRK ... der er to forskellige tilmeldingsblanketter til hhv. 1. rate & 2. rate !
Tilmeldingsgebyret, hvis størrelse fastsættes af Derbyudvalget, betales i to rater.

Tilmelding og betaling af 1. rate skal ske, inden hunden er fyldt tolv måneder.

For at være startberettiget til årets prøve, skal 2. rate betales senest den 25. februar ved endelig tilmelding til deltagelse
 i  lodtrækning til årets Dansk Jagthunde Derby. Sammen med betalingen af 2. rate indsendes endelig tilmeldingsblanket, jf. § 5, stk. 4, 

..............................

PRAKTISK TILMELDING & BETALING

1. RATE 
(250,00 kr.) - 
(300,00 udenlandske (pga. gebyrer))*


HAR DU IKKE ADGANG TIL INTERNET - 
Kontakt Derbyudvalget telefonisk og rekvirer postgiro tilmeldingsblanket og betal så denne på posthuset !
Postgiro konto nr.: Reg. 1551 konto 0003029220 

Udenlandske betalinger * : IBAN: DK69 3000 0003 0292 20   SWIFT-BIC: DABADKKK


ØNSKER DU TILMELDING "ELEKTRONISK" -

Åbn
tilmeldingsblanketten her >>>  og udfyld denne /
gem den herefter på din egen computer med hundens
fulde stambogsnummer som fil-navn.
Send derefter
tilmeldingsblanketten som vedhæftet fil til danskjagthundederby@gmail.com

 (I egen interesse kan du anmode om "kvittering for læsning" under FUNKTIONER, når du sender e-mailen)
 
Netbank:   Postgiro konto nr.: Reg. 1551 konto 0003029220 
(husk at mærke betalingen med hundens stambogsnummer (fil navnet))

(Din netbank kvittering / udskrift er dokumentation for betaling.... ved tvivl ...)

2. RATE

(200,00 kr.)
(250,00 udenlandske (pga. gebyrer))*

Betales senest 25. februar samme år.

Benyt venligst 2. rate tilmeldingsblanket 
>>> (ikke den samme som ved 1. rate) 

Du kan nu følgende:

1. 
Åbn
tilmeldingsblanketten her og udfyld denne / udprint herefter / 
og send forsiden (side 1) til Derbyudvalgets kontor.
Betaling som ved 1 eller benyt netbank som ved 2.

2.  
Åbn
tilmeldingsblanketten her og udfyld denne /
gem den herefter på din egen computer med hundens
fulde stambogsnummer som fil-navn.
Send derefter
tilmeldingsblanketten som vedhæftet fil til danskjagthundederby@gmail.com

(I egen interesse kan du anmode om "kvittering for læsning" under FUNKTIONER, når du sender e-mailen)
 ved tvivl kontakt Derby udvalgskontoret
Netbank:  Postgiro konto nr.: Reg. 1551 konto 0003029220 

Udenlandske betalinger : IBAN: DK69 3000 0003 0292 20   SWIFT-BIC: DABADKKK  * (250,00 kr.) 

(husk at mærke betalingen med hundens navn og race)

(Din netbank kvittering / udskrift er dokumentation for betaling.... ved tvivl ...)

   
RETUR MENU


Sekretariat: 
Asger Stein  Ved Gadekæret 21  Hørup 3550 Slangerup
Tlf: 4738 1036 Email:
danskjagthundederby@gmail.com

Siden er fremstillet til skærmopløsning 1064 x 728